Praktijk op weg Bleiswijk | Privacy
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-15.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Privacy

UW PRIVACY

Dit privacyreglement is van toepassing op de dienstverlening van Praktijk OP WEG Bleiswijk, Anthuriumweg 3, 2665 KV te Bleiswijk. Behandelend therapeut is A.M. Sonneveld.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat algemene persoonsgegevens, aantekeningen over uw problematiek en gegevens over de voortgang van de behandeling. Alleen ik heb als uw behandelende therapeut toegang tot de gegevens in uw dossier.

 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat ik:

 • gehouden ben aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en zonder uw toestemming geen gegevens aan derden verstrek
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • uw persoonsgegevens alleen gebruik voor administratieve doeleinden (het maken van de zorgnota) en het uitvoering kunnen geven aan de behandelovereenkomst

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere hulpverleners te informeren, bijvoorbeeld voor overleg en afstemming met andere hulpverleners, voor overdracht als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • voor het (tijdelijk) overnemen van de begeleiding door een vervangende therapeut tijdens mijn vakantie. Ook dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 15 jaar bewaard. U kunt altijd uw dossier inzien en u heeft het recht om het dossier te laten verwijderen, met uitzondering van de delen waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt.

 

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de behandeldatum, factuurdatum en vervaldatum
 • de behandelaar
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘psychosociale therapie’
 • de kosten van het consult

Bij vragen, opmerkingen en klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u zich tot mij wenden.

20150618 NFG klein